JOHN BAUERS SKOGAR  av Mats Andersson

John Bauers skogar är en berättelse om John Bauer och hans bilder, nu genom Mats Anderssons fotografier.


Mats Andersson har vandrat i John Bauers fotspår. Han har sökt det trolska som Bauer såg. Han har sökt och funnit. Genom hans bilder ser vi kärleken till naturen, det trolska och fantastiska. Han bär en förkärlek för det mörka, men ljusets strimmor når oss i varje bild. Han bär en kärlek för annorlunda bilder, som passar sig väl. De är vackra, krävande och konstnärligt speciella.


John Bauer älskade naturen. Han skapade fantastiska bilder för våra små. Man ser att Mats Andersson också älskar naturen. Han skapar fantastiska bilder för både vuxna och små. Tomtarna finns där. Bortbytingarna likaså. För de som vill se. Oftast är det de yngre som har bäst förmåga att upptäcka figurer i bilderna.


Utställningen består av nio bilder i formatet 100x70 cm och 16 bilder 50x70 cm.


Inslag på SVT om John Bauers skogar:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/bauerbilder-i-utstallning