IN PLACE OF MEMORY  av Linda Maria Thompson

In Place of Memory belyser frågor om identitet, plats och migration samtidigt som den utforskar hur kollektiva minnen kommer till uttryck i fotografier. Genom att använda sig av sin egen migrationshistoria och återvända till platser i Ådalen – Ångermanälvens nedre dalgång – som är fyllda med idylliska barndomsminnen, närmar sig fotografen Linda Maria Thompson universella sanningar kring migration och platsers betydelse.

 

Ådalen är kanske mest känt för de historiska händelserna 1931 då militären ställdes mot strejkande arbetare, vilket slutade med att fem arbetare sköts ihjäl. I dag genomgår Ådalen stora förändringar i form av en ständig utflyttning bland lokalbefolkningen samtidigt som man ser en stark tillströmning av flyktingar.

 

”Att återvända till barndomsminnen, till platser som vi en gång kallat hem. Det är ett migrerande genom tid och plats, en omöjlig resa till det förflutna. På Sjövägen i Hälledal börjar min återvändarberättelse. Närmare 20 år efter att mormor och morfar dog i en flygolycka efter ett besök hos oss i USA, återvände jag till platserna där jag lekte som amerikanskt sommarbarn i Sverige. När de försvann, försvann också mitt barndomsparadis. Platsen där min bild av Sverige och den ångermanländska sommaridyllen var ett och samma. Mellan 2013-2015 återvände jag med kamera i hand. Tillbaka till Sjövägen, till Ramvik till den sydligaste delen av Ådalen. Sökande efter minnen – både mina och de kollektiva – sökande efter en bild av Sveriges förflutna och framtid.”

 

Linda Maria Thompson använder sina båda roller som svensk och invandrare i sitt utforskande av diskursen kring migration. Hon har fått flera utmärkelser, bland annat tilldelades hon Sällskapet Sune Jonssons vänners stipendium 2016. Hon kombinerar sitt konstnärskap med att undervisa på bildjournalistikprogrammet på Mittuniversitetet.Utställningen innehåller:

34 färgfotografier monterade i vita träramar. Fem ramar är i storleken 100x80 cm, 28 ramar är i storleken 70x56 cm. I utställningen ingår också en inledningstext och några andra texter, samt ett blädderex av boken In Place of Memory.