EN ROUTE ITALIA  av Magnus Westerborn

"Utställningen och projektet bygger på ett fotoalbum från en resa mina föräldrar gjorde till Italien 1954. Ur albumet har jag valt ut en serie bilder som berättar om själva resan genom Europa. Resenärerna färdades i en Volkswagen -54, i folkmun kallad bubbla.

Bilderna är inscannade digitalt och bearbetade för att lyfta fram och understryka de delar av bilderna jag anser vara viktigast och som för berättandet framåt. På så vis påverkas också bildernas uttryck. Det ger fotografierna bitvis en fiktiv känsla, som om resenärerna befann sig i en modellvärld.

Bilderna är från en tid då framtidstron var stor, andra världskriget var över sen knappt 10 år och Europas gränser öppna för transit. Med egen bil kunde man nu utforska Europa, och bilen var något man var stolt över att äga. Bilen blev också en bas i resan, en reskamrat, och inkluderades självfallet tillsammans med resenärerna i resans dokumentation.

Men projektet handlar också om resandets känsla. Att vara på väg, samtal som pågår, nyfikenhet inför det som passerar förbi. Där varje stopp kan leda till ett möte som blir en upplevelse som lever kvar. Varje gräns som passeras öppnar för en ny kultur med nytt språk, ny valuta, nya uttryck. Det är något som inte förändrats.
Även om tekniken gett oss möjligheter att resa längre bort på kortare tid, så är känslan densamma som nu. Som att befinna sig i en Volkswagen på väg ut i det okända.

Projektet enroute italia ansluter sig till en inriktning inom fotografin som kallas Found Photos, där man använder sig av andras bilder för att berätta något om dåtid och samtid, eller för att skapa en ny historia. Fotolbum och andra bilder som hittats på loppmarknader, auktioner och i andrahandsbutiker, får så sätt fått en väg ut från det privata till det offentliga."
Magnus Westerborn

Utställningen består av 23 fotografier i färg och svartvitt. Bilderna är i två olika storlekar, 15 st är 53x63 cm och 7 st är 43x53 cm. Bilderna är monterade i träramar med glas. I utställningen ingår också en introtext monterad i ram med glas i formatet 43x53 cm, samt bildtexter.