CHANGING DESERT / LOST LAND  av Johanna Henriksson

en utställning om klimatförändringarna”Jag vill berätta mitt folks historia”, sa den gamle mannen, ”så att du kan förstå hur miljön och världen har förändrats”.

Ismael är 94 år och bor med sin fru Najima i ett tält mitt ute i vad de själva kallar öknen. De tillhör en mindre grupp tuareger som i århundraden har haft sina traditionella marker i ett område norr om Timbuktu i Mali. Gruppen är en av få som fortfarande bedriver handel med kamelkaravaner genom öknen. Kvinnorna har en stark ställning, både arv och familjetillhörighet följer den kvinnliga linjen i en familj. Männen beslöjar sig men inte kvinnorna. Deras nomadiska livsstil, som under århundraden anpassats till det hårda klimatet i gränslandet mellan Sahara och Sahel, är nu hotad av allt snabbare förändringar. Förutom politiska  oroligheter i området och en ökad inflyttning till städerna har man drabbats hårt av förändringar i klimatet. Gruppen berättar om ändrade regnmönster som gör att de livsviktiga djuren dör av brist på foder.

”Jag vet inte vad som är viktigast, att mata djuren eller människorna. Utan djuren kan vi inte leva”, berättar Mohamed som har sitt tält i närheten av Ismaels.


Johanna Henrikssons fotoprojekt om klimatförädringarna ger en inblick i den hårda tillvaron för nomaderna i Saharas utkanter. Att deras liv alltid balanserat som på en knivsegg i kampen mot det tuffa klimatet gör att det så tydligt märks om något i omgivningen ändras. Historien som berättas ger en konkret och mänsklig form till abstrakta miljöhot. Bilderna och de porträtterades egna ord påminner om att mänskligt liv är bräckligt och om vårt kompromisslösa beroende av en natur som vi sakta eroderar.


Utställningen innehåller:

19 färgfotografier. 9 av dem är i storleken 99 x 66 cm och 10 stycken är 40 x 30 cm. De stora bilderna är c-printar monterade på aluminium och de små c-printar monterade på kapa.

Till utställningen hör även en inledande text och bildskyltar med citat från de fotograferade där de själva i korta meningar berättar sin historia. Texterna är monterade på kapa.

Vid intresse håller Johanna gärna föreläsningar om projektet där hon berättar om människorna hon mötte i Mali och klimatfrågan.